กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เล่นง่ายสามารถเล่นในที่ใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสนามดิน สนามหิน
คลุก สนามหญ้า และบนพื้นไม้ยกเว้นสนามคอนกรีต สำหรับสนามที่ใช้ในการแข่งขันทั่ว ไปจะใช้สนาม
ลูกรังหรือสนามที่ทำด้วยหินคลุก อัดบดแน่นแข็ง

โดย สนามเปตองขนาดมาตรฐาน จะมีความกว้าง 4 เมตร และยาว 15 เมตร เป็นอย่างน้อย

มีเส้นเชือกแสดงเขตสนามให้เห็นเด่นชัด สำหรับการจัดการขันที่มีทีมผู้เล่นจำนวนมาก

สนามอาจมีไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้สนามที่มีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานได้ ซึ่งอาจจะมีขนาด 3.5 x 13 เมตร ก็ได้แต่ต้อง
ไม่ต่ำกว่า 3 x 12 เมตร เป็นอย่างน้อย

สำหรับสนามที่ทำด้วยดินลูกรังหรือสนามหินคลุกมี 2 ประเภท คือ
สนามพื้นผิวเรียบ
สนามพื้นผิวขรุขระ


ในกรณีที่สนามแข่งขันสองสนามอยู่ติดกัน โดยมีเส้นหัวสนามของสนามหนึ่ง และท้ายสนามของอีก
สนามหนึ่งร่วมกันอยู่ เส้นที่ใช้ร่วมกันนี้ให้ถือว่าเป็นเส้นฟาล์ว
ถ้ารอบบริเวณสนามนั้นถูกกั้นด้วยเครื่องกั้นที่มีความแข็ง เครื่องกั้นนี้จะต้องอยู่นอกเส้นขอบสนาม
อย่างน้อย 1 เมตร

https://supercoachshop.com/product/petanque-boules/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here