ขนาดสนามกีฬาเทคบอล (The Teqball Court)

 • ขนาดสนามแข่งขันกีฬาเทคบอลในร่มอย่างเป็นทางการ
  ความกว้าง ไม่น้อยกว่า 12 เมตร
  ความยาว ไม่น้อยกว่า 16 เมตร
  ควาสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 7 เมตร
  เส้นกึ่งกลาง (Halfway line)
  จะต้องกลางสนามเทคบอลโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันโดยจะต้องมีสีที่แตกต่างกับพื้นสนาม
  เส้นเสิร์ฟ (Service line)
  เส้นการส่งลูกจะต้องขนานกับตาข่ายและห่างจากกลางโต๊ะ 3.5 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากเงาสะท้อนของขอบโต๊ะบนพื้นประมาณ 2 เมตร ผู้ตัดสินเป็นส่วนหนึ่งของสนาม

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

โต๊ะทรงโค้ง กว้าง 1.7 เมตร รวมตาข่าย (1.5 เมตรไม่รวมตาข่าย) ยาว 3 เมตร
ตาข่าย ทำจากวัสดุแข็งมีความกว่าง 1.7 เมตร หนา 20 มม. สูง 14 ซม. (วัดจากพื้นโต๊ะ)

ลูกบอล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 67 ซม. ไม่เกิน 69 ซม. (ลูกบอลเบอร์ 5) น้ำหนักไม่เกิน 435 กรัม ไม่น้อยกว่า 420 กรัม เป็นแบบสูบลมความดันที่ระดับน้ำทะเล 0.3-0.5 atm
วัสดุทำจากหนังหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here